Účetní evidence v organisacích spotřebního družstevnictví.

ed. Adamec, Stanislav; ed. Bruder, Zbyněk; ed. Klíma, Václav
1. vyd. Svépomoc, 1957. 383, [1] s.