Učení Mistra Jana Husa. část 1.

Kybal, Vlastimil
nákladem Jana Laichtera, 1923. 466 s.