Učebný text francouzské obchodní korespondence pro čtvrtý ročník vyšších obchodních škol a pro abiturientské kursy : [Lehrtext der französischen Handelskorrespondenz für den 4. Jahrgang der höheren Handelsschulen und für die Abiturientenkurse].

Dubský, Ota
Česká grafická Unie, 1943. 78 s.