Učebnice zeměpisu obecného : Pro pátou třídu.

Vrabec, Jan Josef
Unie, 1910. 91, 1. s.