Učebnice účetnictví. Díl 4., pro 4. ročník obchodní akademie.

Fiala, Josef; Salavec, František
Pragotisk, 1934. 141 s.