Učebnice účetnictví. Díl 2., pro 2. ročník obchodní akademie.

Fiala, Josef; Salavec, František
Pragotisk, 1932. 214 s.