Učebnice řidiče osobního automobilu a lehkého nákladního automobilu.

ed. Jech, Bedřich
2., přeprac. a dopln. vyd. Nadas, 1966. 207, [1] s.