Učebnice řidiče motocyklu.

Tůma, Adolf; ed. Tůma, Adolf
5., přeprac. a dopln. vyd. Naše vojsko, 1960. 167, [8] s.
Edice: Výcviková knižnice řidičů ; Sv. 12