Učebnice pro autoškoly C, D, T. [2]. Obrazová příloha.

1. vyd. Naše vojsko, 1992. 20 obr. příl