Učebnice odborné nauky hodinářské.

Sladkovský, Josef
Vydání druhé. Jednota společenstev hodinářů v Čechách a na Moravě-Slezsku, 1947. 281-[IV] s.