Učebnice o přikládání obvazův.

Chlumský, Vítězslav
Nákladem B. Kočího, 1909. 276 s.