Učebnice nizozemštiny.

Krijtová, Olga; Červenková, Jana
3., dopl. a přeprac. vyd. Karolinum, 2008. 368 s.