Učebnice národohospodářské politiky. Oddíl prvý, Část úvodní a politika populační.

Horáček, Cyril
Nákladem spolku českých právníků "Všehrd", 1912. 90 s.
Edice: Knihovna Všehrdu ; 4