Učebnice matematiky pro posluchače VŠE I : celost. vysokošk. učebnice.

Horský, Zdeněk
7., přeprac. vyd. SNTL, 1987. 310 s.