Učebnice jazyka francouzského pro III. třídu reálek a reformních reálných gymnasií.

Tenora, Bohumil; Šesták, Antonín
Druhé, podle nových osnov upravené vydání. Československá grafická Unie, 1934. VII - 205 - [I] s.