Učebnice fysiologie pro studující lékařství. Část 2.

2. přeprac. vyd. Stát. zdrav. nakl, 1960. S.512-1201