Učebnice francouzského jazyka pro první ročník obchodních akademií. [Díl I.].

Bernášek, Antonín
Čtvrté, přepracované vydání. Česká grafická Unie, 1939. 181-[I] s.