Učebnice evropské integrace.

Lacina, Lubor; Ostřížek, Jan
3. přeprac. a rozš. vyd. Barrister & Principal, 2011. 468 s.