Učebnice chovu domácího zvířectva. I. díl, Všeobecná část.

Macalík, Basil; Žváček, František; Stach, Antonín
7. přeprac. vyd. Čes. odbor zeměděl. rady pro markr. moravské, 1919. XII, 270 s., obr