Učebnice chovu domácího zvířectva. I. díl, Všeobecná část.

Macalík, Basil; Žváček, František; Hrbáček-Vrla, František
Český odbor zeměděl. rady pro markr. moravské, 1902. 159 s.