Učebnice a čítanka francouzská.

Šubrt, František; ed. Paulus, Vojtěch
3. vyd. Nákladem Gustava Neugebauera, 1895. 3 sv