Učební text z účetnictví a cvičného kontoru : Pro II. ročník veřejných obchodních škol. II. část.

Státní nakladatelství, exp.: Studijní ústav obchodního školství, 1947. 30-[I] s.