Učebné osnovy 2. stupňa základnej školy : telesná a športová výchova, 5.-8. ročník : športové hry (nepovinný predmet), 5.-8. ročník : telesná výchova oslabených, 5.-8. ročník.

1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 198 s.