U vyhaslých milířů : Báje a pověsti ze Žďárska.

Šacha, Vladimír; il. Kosinka, Josef
3. vyd. Muzejní a vlastivědná společnost, 1990. 108 s.
Edice: Plevova Vysočina ; Sv. 1