U starej Freddie.

Fitzgerald, Penelope
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1986. 172 s.
Edice: Tvorba národov