U spiritistů : romanetto ze zápisků mladého člověka.

Jonáš, Karel
Čsl. podniky tisk. a vydav, 1922. 127 s.