U snědeného krámu : Líčení z pražského života.

Herrmann, Ignát
2., prohl. vyd. Topič, 1900. 284 s.