U první míle.

Nov-Novotný, K
Besídka Daniela Adama z Veleslavína, 1931. 52, [II] s.