U pravěkých lovců : [populárně naučná četba doplňující paleontologické učivo učebnic botaniky, zoologie, biologie člověka a geologie na všeobec. vzdělávacích školách].

Augusta, Josef; il. Burian, Zdeněk
Vyd. 3. Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 156 s., [8] l. obr. příl
Edice: Knižnice všeobecného vzdělání mládeže