U poslední čáry : román. [Díl] II.

Arcybašev, Michail Petrovič
Druhé, autorisované vydání. Jos. R. Vilímek, 1933. 272 s.