U poslední čáry : Román. Díl I.

Arcybašev, Michail Petrovič
Druhé vydání. Jos. R. Vilímek, 1926. 269 s., 1 ins. list
Edice: Spisy M.P. Arcybaševa