U mysu Dobré naděje.

Kabelík, Vladimír
Druhové Vladimíra Kabelíka, 1947. 30 s.