U mikrofonu byli.

Holman, Miloslav; Malina, Karel
1. vyd. Novinář, 1977. 174, [2] s.