U kolébky železných drah : život a dílo Jana Pernera.

Hons, Josef
3. vyd. Dopravní nakladatelství, 1957. 354 s., [78] s. obr. příl