U kolébky železných drah : život a dílo Jana Pernera.

Hons, Josef
2., dopln. vyd. Dopravní nakladatelství, . 354, [1] s.
Edice: Řada dějin techniky