U hrobu neznámého vojína.

Vavroch, Josef
Ruský spolek válečných invalidů v ČSR., jediná odbočka pro ČSR Všezahraničního svazu ruských válečných invalidů, 1935. 45 s.
Edice: Knihovna Ruského válečného invalidy ; [roč.] 1935, č. 5