U Hradeckých trpaslíčků.

Janečková, Jindřiška
II. vydání. Vincentinum, Dům milosrdenství, 1947. 150-[II] s.