U dědečka při pohádce.

Šimůnek, Karel
Antonín Dědourek, 1930. 69 - [I] s.