Tvrze středních Čech.

Kašička, František; il. Rajzík, Jaroslav
Středisko st. památkové péče a ochrany přírody Středočes. kraje, 1984. 78 s.
Edice: Památky Středočes. kraje