Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla.

Beránková, Eva
1. vyd. Fraus, 2002. 106 s.
Edice: Moderní pedagogika v teorii a praxi