Tvář ve světle : studenstký sborník : [práce žáků a absolventů II. reál. gymnasia v Praze XII.

II. vydání. Studentská knihtiskárna, 1941. 92, [I] s.