Tvář černé Afriky.

Šustr, J. K
Nakladatelství politické literatury, 1963. 325 s.