Turistický sprievodca Vysoké Tatry.

Adamec, Vladimír; Roubal, Radek
1. slov. vyd. Šport, 1972. 182 s. +