Turistický průvodce Táborem a okolím.

Kubíček, Stanislav Dalibor
Míst. odbor Klubu českoslov. turistů, 1920. 68 s.