Tu je moje miesto.

Robeson, Paul
1. vyd. Slov. vydav. polit. lit, 1958. 135 s.