Trubači z Jericha.

Hurník, Ilja
3. vyd. Supraphon, 1968. 147, [1] s.