Třináct vůní : Hry a texty z Ypsilonky ; Uspoř.a rozhovor na pokračování s ... vedl Jan Kolář ; Doslv Zdeněk Hořínek ; Kresby.

Schmid, Jan; ed. Kolář, Jan
1. vyd. Československý spisovatel, . 381 s.