Třináct vůní : hry a texty z Ypsilonky.

Schmid, Jan; ed. Kolář, Jan
1. vyd. Československý spisovatel, 1992. 381 s.