Třicet let výzkumu antiky v ČSSR 1945-1975 : [Sborník].

ed. Varcl, Ladislav
Kabinet pro studia řec., římská a lat. ČSAV, 1976. 283 s.