Třicátá léta : kritiky a stati.

Píša, A. M
1. vyd. Československý spisovatel, 1971. 335 s.