Tři studie z české numismatiky.

Šůla, Jaroslav
1989.